Wizytacja kanonicza w parafii

26.04.2022 | Informacje

Biskup odwiedza parafię, by spotkać się z wiernymi wspólnie przeżywać radość chrześcijańskiej wiary.

 

 

 

 

Bardzo ważnym wydarzeniem dla naszej Wspólnoty Parafialnej  była  przewidziana w prawie Kościoła wizytacja kanoniczna, która  miała miejsce w sobotę i niedzielę, 23 i 24 kwietnia br. Przeprowadził ją J. E. Ks. Bp Leszek Leszkiewicz.  

Wizytacja biskupa w parafii jest czynnością apostolską, pasterską. Biskup jako następca apostołów, i jak niegdyś oni sami, odwiedza parafię, by spotkać się z wiernymi wspólnie przeżywać radość chrześcijańskiej wiary. Przyjeżdża, by słuchać o radościach, wejść w nasze troski, by prosić Boga o błogosławieństwo dla naszego życia. Ksiądz biskup na wizytację przybywa zawsze jako gospodarz diecezji, by zapoznać się z sytuacją duszpasterską i gospodarczą parafii. Trzeba podkreślić, że wizytacja jest to nie tyle czas sprawdzania i kontroli, ale czas spotkań z wiernymi, czas umacniania ich wierności Chrystusowi, Ewangelii i Kościołowi. Wizytacja kanoniczna wskazuje też bardzo czytelnie, że biskup jest fundamentem oraz znakiem jedności Kościoła diecezjalnego, a jedność jest sprawą zasadniczą, o którą już Jezus prosił Ojca. Po drugie wizytacja biskupa w parafii ma wymiar kanoniczny. Wizytacji kanonicznej podlegają wszystkie dziedziny życia religijnego, moralnego, apostolskiego i administracyjno-gospodarczego. Podczas wizytacji, ksiądz biskup poznaje charakterystykę parafii, życie religijne parafii, interesuje go przebieg katechizacji, oraz zapoznaje się z innymi formami duszpasterstwa występującymi w parafii. Wizytacja pasterska jest jakby duszą biskupiego posługiwania i rozszerzeniem duchowej obecności biskupa pomiędzy wiernymi. Właśnie tak objawia się ona w swojej prawdziwej istocie, czyli jako znak obecności Pana, który odwiedza swój lud, przynosząc mu pokój” (Pastores gregis, nr 46).

Ks. Biskup przybył do parafii już ok. godz. 15.00, aby na początku spotkać się z Siostrami Zakonnymi a następnie zobaczyć teren parafii i miejsca takie jak kościółek na Wólce Plebańskiej i kaplicę cmentarną oraz cmentarz.  

Następnie o godz. 17.00 odbyło się spotkanie z Radą Parafialną, członkami Zespołu Synodalnego i Caritas.

Uroczyste przywitanie Ks. Biskupa w parafii odbyło się o godz. 18.00.

Ks. Biskup został przywitany przed wejściem do świątyni, gdzie ucałował krzyż, pokropił wiernych wodą święconą i następnie procesyjnie został wprowadzony do świątyni. W imieniu Parafian słowo powitania skierowali rodzice kandydatów do sakramentu bierzmowania, którzy jednocześnie poprosili o udzielenie tego sakramentu swoim dzieciom.

Następnie ks. Proboszcz parafii Rafał Ciecieręga przedłożył sprawozdanie z działalności duszpastersko – ekonomicznej.

Później odbyła się Msza św., podczas której Biskup udzielił sakramentu bierzmowania uczniom kl. VIII.

W drugim dniu wizytacji po Mszy św. o godz. 7.00 Biskup spotkał się z członkami Róż Żywego Różańca i Rycerstwa Niepokalanej, zaś po Mszy św. o godz. 9.00 z grupami: Liturgicznej Służby Ołtarza i Dziewczęcej Służby Maryjnej. Na Mszy św. o godz. 9.00 Liturgię śpiewem ubogacił zespół młodzieżowy naszej parafii.

O godz. 10.30 odbyła się uroczysta Msza św. pod przewodnictwem Ks. Bpa, ofiarowana w intencji całej wspólnoty parafialnej.

Po jej zakończeniu miało miejsce podziękowanie Ks. Biskupowi za wizytacje i wszystkie odbyte spotkania. Najpierw uczynił to Ks. Proboszcz Rafał Ciecieręga a następnie przedstawicie parafii.

Autor: parafia | 

Film: Parafia z lotu ptaka

Spacer wirtualny 360°

Transmisja video AZTV:

Galerie zdjęć

©2016 Parafia pw. Przemienienia Pańskiego w Radomyślu Wielkim

39-310 Radomyśl Wielki, ul. J. Piłsudskiego 4

Numer konta bankowego: BS w Radomyślu Wielkim,

nr: 66 9479 0009 2001 0002 6563 0001