Góra Tabor

26.07.2022 | Informacje

Na terenach parafialnych jest już gotowa Góra Tabor.

 

 

 

 

 

Na nieużytkowanym dotychczas terenie parafialnym przy ulicach Boczna, Nowa i Klonowa w Radomyślu Wielkim Parafia Rzymskokatolicka pw. Przemienienia Pańskiego wykonała Górę Tabor. Usypane wzniesienie jest pomniejszoną repliką oryginału z Ziemi Świętej.

Pomysł na Górę Tabor w Radomyślu Wielkim wiąże się bezpośrednio z wezwaniem parafii tj. Przemienienia Pańskiego. To właśnie to wzniesienie w Ziemi Świętej była miejscem przemienienia Jezusa Chrystusa. Wówczas to apostołowie Piotr, Jan i Jakub ujrzeli tam swego Mistrza rozmawiającego z Mojżeszem i prorokiem Eliaszem.

W czerwcu radomyska parafia zrealizowała przedsięwzięcie, rozpoczęte przez byłego proboszcza ks. Jerzego Bulsę, dotyczące „Turystyczno-rekreacyjnego zagospodarowania terenów zielonych wraz z budową „Góry Tabor” w Radomyślu Wielkim”. Głównym wyzwaniem było usypanie wzniesienia zachowującego proporcje oryginalnej góry z Ziemi Świętej. Ta wykonywana w Radomyślu ma wymiary ok. 50x25 m u podstawy oraz wysokość 5 m w szczycie. Budowa wiązała się z nawiezieniem sporej ilości ziemi, jej odpowiednim zagęszczeniem i uformowaniem, wykonaniem dojścia na szczyt i tarasu widokowego. Na górze zainstalowano oświetlenie, które ma podkreślić ciekawą formę wzniesienia, ciągu pieszego do punktu widokowego i nasadzeń roślinnych. Do góry prowadzi alejka z chodników zlokalizowanych przy ul. Bocznej i ul. Klonowej. Przy alejkach są ustawione ławeczki. Dzięki nowemu układowi komunikacyjnemu amatorzy spacerów i aktywnego odpoczynku (w tym osoby z tzw. grup defaworyzowanych), zyskali nowe, ogólnodostępne całorocznie miejsce rekreacji.

Parafia roboty wykonała w ramach działania 19. „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Na zadanie to parafia otrzymała unijną dotację w wysokości 300 tys. zł.

Budowa „Góry Tabor” jest częścią większego projektu dotyczącego zagospodarowania parafialnych terenów zielonych. Jednym z jego elementów jest również zwieńczenie wykonanego wzniesienia przestrzenną figurą symbolizującą Przemienienie Pańskie.

Ks. Rafał Ciecieręga

Autor: parafia | 

Film: Parafia z lotu ptaka

Spacer wirtualny 360°

Transmisja video AZTV:

Galerie zdjęć

©2016 Parafia pw. Przemienienia Pańskiego w Radomyślu Wielkim

39-310 Radomyśl Wielki, ul. J. Piłsudskiego 4

Numer konta bankowego: BS w Radomyślu Wielkim,

nr: 66 9479 0009 2001 0002 6563 0001