SAKRAMENT CHRZTU ŚWIĘTEGO

SAKRAMENT CHRZTU ŚWIĘTEGO W NASZEJ PARAFII UDZIELANY JEST W KAŻDĄ NIEDZIELĘ MIESIĄCA.

Chrzest jest najpiękniejszym darem Boga. Nazywamy go darem, łaską, namaszczeniem, oświeceniem, obmyciem odradzającym, pieczęcią i wszystkim, co może być najcenniejsze. Darem - ponieważ jest udzielany tym, którzy nic nie przynoszą; łaską - ponieważ jest dawany nawet tym, którzy zawinili; chrztem - ponieważ grzech zostaje pogrzebany w wodzie; namaszczeniem - ponieważ jest święty i królewski (a królów się namaszcza); oświeceniem - ponieważ jest jaśniejącym światłem; obmyciem - ponieważ oczyszcza; pieczęcią - ponieważ strzeże nas i jest znakiem panowania Boga.
(św. Grzegorz z Nazjanzu).

 

Wymagane dokumenty, dane przy zapisywaniu dziecka do chrztu:

 • akt urodzenia dziecka wydany przez Urząd Stanu Cywilnego;
 • data i miejsce ślubu kościelnego rodziców;
 • dane o rodzicach (data i miejsce urodzenia, imiona rodziców) i rodzicach chrzestnych (imiona, nazwiska i adresy zamieszkania);
 • zaświadczenie z parafii zamieszkania rodziców chrzestnych o praktykowaniu wiary (a więc NIE świadectwo chrztu i brzerzmowania);
 • w przypadku zamieszkania dziecka wraz z rodzicami poza naszą parafią – zgoda proboszcza miejsca zamieszkania na chrzest poza parafią.

Ważne, aby do sakramentu chrztu świętego zgłoszenie dziecka dokonał przynajmniej jeden z rodziców!

Rodzice i chrzestni powinni przystąpić do spowiedzi św. i przyjąć Komunię św. w intencji dziecka!

Chrzestnym może być ten, kto:

 • został wyznaczony przez przyjmującego chrzest albo przez jego rodziców /opiekunów/;
 • jest katolikiem;
 • ma wymagane kwalifikacje i chce pełnić to zadanie;
 • jest wystarczająco dojrzały do pełnienia tego zadania, to znaczy ukończył szesnaście lat;
 • przyjął trzy sakramenty wtajemniczenia: chrzest, bierzmowanie i Eucharystię;
 • prowadzi życie zgodne z wiarą i zadaniami jakie ma pełnić;
 • prawo nie zabrania mu pełnienia zadań chrzestnego (tzn. jest wolny od jakiejkolwiek kary kanonicznej);
 • nie jest ojcem ani matką dziecka /osoby przyjmującej chrzest/.
 • obecność rodzica chrzestnego na chrzcie obowiązkowa (nikt nie może go zastąpić)

Film: Parafia z lotu ptaka

Spacer wirtualny 360°

Transmisja video AZTV:

Galerie zdjęć

©2016 Parafia pw. Przemienienia Pańskiego w Radomyślu Wielkim

39-310 Radomyśl Wielki, ul. J. Piłsudskiego 4

Numer konta bankowego: BS w Radomyślu Wielkim,

nr: 66 9479 0009 2001 0002 6563 0001