Unieważnienie postępowania ofertowego

13.10.2020Radomyśl Wielki, 13.10.2020 r.

 

Parafia Rzymsko-Katolicka

pw. Przemienienia Pańskiego w Radomyślu Wielkim

ul. Piłsudskiego 4

39-310 Radomyśl Wielki

 

Zawiadomienie

 o unieważnieniu zapytania ofertowego

Zamawiający zawiadamia o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania ofertowego na zadanie pn. „Turystyczno-rekreacyjne zagospodarowanie terenów zielonych wraz z budową „Góry Tabor” w Radomyślu Wielkim”.

W przedmiotowym postępowaniu złożono jedną ofertę przez firmę DZIEWIT I DZIEWIT, SPÓŁKA JAWNA.

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zadania kwotę  w wysokości 300 000 zł brutto. Cena oferty najkorzystniejszej znacznie przewyższa kwotę jaką Zamawiający zabezpieczył w budżecie na przedmiotowe zadanie.

W związku z powyższym Zamawiający postanowił unieważnić przedmiotowe postępowanie o udzielenie zamówienia.

 

Ks. Jerzy Bulsa

Proboszcz Parafii Rzymsko-Katolickiej

pw. Przemienienia Pańskiego
w Radomyślu Wielkim

Autor: jbulsa | 

Film: Parafia z lotu ptaka

Spacer wirtualny 360°

Transmisja video AZTV:

Galerie zdjęć

©2016 Parafia pw. Przemienienia Pańskiego w Radomyślu Wielkim

39-310 Radomyśl Wielki, ul. J. Piłsudskiego 4

Numer konta bankowego: BS w Radomyślu Wielkim,

nr: 66 9479 0009 2001 0002 6563 0001