Kronika fotograficzna

16.11.2020Zachęcamy do zapoznania się i zobaczenia zdjęć z realizacji projektu!

Zdjęcia - jesień 2020 - kliknij i zobacz!

Powstaje Góra Tabor

Na nieużytkowanym dotychczas terenie parafialnym przy ulicach Boczna, Nowa i Klonowa w Radomyślu Wielkim zagospodarowywane są tereny zielone. Ich główną atrakcją będzie Góra Tabor. Usypywane wzniesienie będzie proporcjonalnie pomniejszoną replikąoryginałuz Ziemi Świętej.

Parafia Rzymskokatolicka pw. Przemienienia Pańskiego realizuje bowiem przedsięwzięcie dotyczące„Turystyczno-rekreacyjnego zagospodarowania terenów zielonych wraz z budową „Góry Tabor” w Radomyślu Wielkim”. Roboty wykonywane są w ramach działania 19. „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społecznośćobjętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Na zadanie to Parafia otrzyma unijną dotację w wysokości 300 tys. zł.

Bezpośrednie powiązanie

Pomysł na Górę Tabor w Radomyślu Wielkim wiąże się bezpośrednio z wezwaniem parafii tj. Przemienienia Pańskiego. To właśnie Góra Tabor w Ziemi Świętej była miejscem Przemienienia Jezusa Chrystusa. Wówczas to apostołowie Piotr, Jan i Jakub ujrzeli tam swego Mistrza rozmawiającego z Mojżeszem i prorokiem Eliaszem.

Kolejna atrakcja

Wznoszony obiekt w pomniejszeniu ma odzwierciedlać Górę Tabor z Ziemi Świętej. Będzie to kolejny element na turystycznej mapie centrum miasteczka obok jednego z największych rynków w płd.-wsch. Polsce, umieszczonego na nim eksponatu polskiego przemysłu lotniczego – samolotu M-2, czy dworku Kostórkiewiczów, w którym wychowywał się Tadeusz Łomnicki, filmowy pan Wołodyjowski.Inwestycja ma na celu ożywić i ubogacić ofertę turystyczną i rekreacyjną w centrum miasta.

Inwestycja umiejscowiona jest nieopodal miejscowego kościoła. Głównym wyzwaniem zagospodarowania dotychczas nieużytkowanego terenu jest usypanie wzniesienia zachowującego proporcje oryginalnej Góry Tabor w Ziemi Świętej. Ta wykonywana w Radomyślu ma wymiary ok. 50x25 m u podstawy oraz wysokość 5 m w szczycie. Budowa wiąże się z nawiezieniem sporej ilości ziemi, jej odpowiednim zagęszczeniem i uformowaniem, wykonaniem dojścia na szczyt i tarasu widokowego. Na górze zaprojektowano oświetlenie, które ma podkreślić ciekawą formę wzniesienia, ciągu pieszego do punktu widokowego i nasadzeń roślinnych. Do Góry Tabor będzie prowadziła alejka bezpośrednio z chodników zlokalizowanych przy dogach publicznych (od strony ul. Bocznej i ul. Klonowej). Przy alejce będą usytuowane elementy małej architektury, dzięki temu będzie można usiąść na ławeczkach.

Miejsce kontemplacji i wydarzeń

Dzięki nowemu układowi komunikacyjnemu osoby z tzw. grup defaworyzowanych, amatorzy spacerów, aktywnego odpoczynku czy nordicwalking zyskają nowe miejsce rekreacji. Przestrzeń publiczna zostanie zatem uatrakcyjniona poprzez wprowadzenie układu nawierzchni w postaci ciągu pieszego, jak i zieleni urządzonej.

Góra będzie miejscem, gdzie można będzie w ciszy i kontemplacji odpocząć. Ma to też być miejsce organizacji wydarzeń związanych z krzewieniem i kultywowaniem tradycji, wydarzeńkulturalnych np. koncertów, pikników rodzinnych, imprez rekreacyjnych. Będzie to miejsce ogólnodostępne całorocznie.

Termin zakończenia inwestycji planowany jest na koniec maja 2021 r.

 

 

Autor: jbulsa | 

Film: Parafia z lotu ptaka

Spacer wirtualny 360°

Transmisja video AZTV:

Galerie zdjęć

©2016 Parafia pw. Przemienienia Pańskiego w Radomyślu Wielkim

39-310 Radomyśl Wielki, ul. J. Piłsudskiego 4

Numer konta bankowego: BS w Radomyślu Wielkim,

nr: 66 9479 0009 2001 0002 6563 0001