Formularz oferty

19.06.2023Załącznik nr 1

………………….. dnia …...........................

 

FORMULARZ OFERTY

  1. Nazwa i adres Wykonawcy

Nazwa:

…..........................................................................................................................

Adres: …........................................................................................................................

NIP:  …..........................................................................................................................

REGON:….....................................................................................................................

  1. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia pn.

............................................................................................................................za kwotę wypłaconą w sposób ryczałtowy:

cena netto: …............................................... zł.

podatek VAT: ….......................................... zł.

cenę brutto: ….............................................. zł.

słownie brutto: ………………………….................................................................

…………………………………………………………………………………….. zł.

  1. Oświadczam, że zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego zastrzeżeń.
  2. Oświadczam, że spełniam warunki określone przez Zamawiającego.

                              

 

….........................................., dnia …...................

 

…..........................................

podpis osoby uprawnionej

 

 

 

 

 

 

Autor: parafia | 

Film: Parafia z lotu ptaka

Spacer wirtualny 360°

Transmisja video AZTV:

Galerie zdjęć

©2016 Parafia pw. Przemienienia Pańskiego w Radomyślu Wielkim

39-310 Radomyśl Wielki, ul. J. Piłsudskiego 4

Numer konta bankowego: BS w Radomyślu Wielkim,

nr: 66 9479 0009 2001 0002 6563 0001