Doświadczenie oferenta

20.06.2023Załącznik nr 2

………………….. dnia …...........................

 

DOŚWIADCZENIE OFERENTA

 

  1. Nazwa i adres Wykonawcy


Nazwa:

…..........................................................................................................................

Adres: …........................................................................................................................

NIP:  …..........................................................................................................................

REGON:….....................................................................................................................

 

Lp.

Przedmiot usługi

(krótki opis)

Podmiot na rzecz którego usługa została wykonana

Data wykonania usługi

Lokalizacja

(miejscowość, województwo)

Kwota

(wartość brutto)

1.

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

 

5.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                    …..........................................

podpis osoby uprawnionej

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor: parafia | 

Film: Parafia z lotu ptaka

Spacer wirtualny 360°

Transmisja video AZTV:

Galerie zdjęć

©2016 Parafia pw. Przemienienia Pańskiego w Radomyślu Wielkim

39-310 Radomyśl Wielki, ul. J. Piłsudskiego 4

Numer konta bankowego: BS w Radomyślu Wielkim,

nr: 66 9479 0009 2001 0002 6563 0001