Treść zapytań i wyjaśnienia treści zapisów zapytania ofertowego

23.06.2023                                                                                                                  Radomyśl Wielki, 23.06.2023r.

 

 

Parafia Rzymskokatolicka

pw. Przemienienia Pańskiego

ul. Piłsudskiego 4

39-310 Radomyśl Wielki

- Treść zapytań i wyjaśnienia treści zapisów zapytania ofertowego z dnia 19.06.2023r. –

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego na wykonanie zadania pn.: „Prace konserwatorskie przy Ołtarzu Głównym z kościoła pw. Przemienienia Pańskiego w Radomyślu Wielkim”.

 

Pytanie nr 1

Niniejszym proszę o wyjaśnienie, jaki zakres prac ma być wykonany przy strukturze ołtarza, drewnianej, polichromowanej (drewno sosnowe) - pkt nr 6 kosztorysu prac konserwatorskich.

Odpowiedź

Prace przy strukturze ołtarza, drewnianej, polichromowane (drewno sosnowe) dotyczą usunięcia wtórnych nawarstwień na 40 m² powierzchni ołtarza.

W załączeniu przedkłada się kosztorys prac konserwatorskich ( zmiana dot. poz. 6 tabeli kosztorysu prac konserwatorskich przy ołtarzu głównym z kościoła pw. Przemieniania Pańskiego w Radomyślu Wielkim).

Pytanie nr 2

Czy jest możliwość wystawiania faktur częściowych, po wykonaniu kolejnych zakresów prac, wg. obowiązującego kosztorysu, podczas trwania umowy ?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza możliwość wystawiania faktur częściowych, po wykonaniu kolejnych zakresów prac, wg. obowiązującego kosztorysu, podczas trwania umowy.

W załączeniu przedkłada się wzór umowy (zmiana dot. § 5 umowy)

Pytanie nr 3

Co oznacza wykonanie konserwatorskiej dokumentacji powykonawczej oraz fotograficznej dokumentacji porównawczej, w tym na nośniku elektronicznym ( w formie papierowej i płyta CD)?

Odpowiedź

Wykonanie konserwatorskiej dokumentacji powykonawczej oraz fotograficznej dokumentacji porównawczej, w tym na nośniku elektronicznym oznacza  sporządzenie protokołu odbioru prac z udziałem służb konserwatorskich oraz wykonanie fotografii zabytku po wykonaniu prac, przedstawiających plan ogólny i zbliżenia wyremontowanych elementów zabytku.

Wykonawcy są zobowiązani uwzględnić udzielone odpowiedzi na pytania podczas sporządzania i składania oferty.

Autor: parafia | 

Film: Parafia z lotu ptaka

Spacer wirtualny 360°

Transmisja video AZTV:

Galerie zdjęć

©2016 Parafia pw. Przemienienia Pańskiego w Radomyślu Wielkim

39-310 Radomyśl Wielki, ul. J. Piłsudskiego 4

Numer konta bankowego: BS w Radomyślu Wielkim,

nr: 66 9479 0009 2001 0002 6563 0001