Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

01.06.2023Parafia Rzymskokatolicka

pw. Przemienienia Pańskiego

ul. Piłsudskiego 4

39-310 Radomyśl Wielki

Radomyśl Wielki, 28.06.2023r.

 

ZAWIADOMIENIE o wyborze najkorzystniejszej oferty

Uprzejmie informuję, że po dokonaniu oceny ofert złożonych w postępowaniu w trybie zapytania ofertowego na wykonanie zadania pn.: „Prace konserwatorskie przy Ołtarzu Głównym z kościoła pw. Przemienienia Pańskiego w Radomyślu Wielkim”, wybrano jako najkorzystniejszą ofertę nr 1 złożoną przez:

mgr Rafał Bukowski Konserwacja Dzieł Sztuki, ul. Śląska 184, 32-080 Zabierzów,

NIP: 76-142-83-93, REGON: 357136830

Konserwacja Muzealna dr Janusz Czop, ul. Bieżanowska  295a, 30-856 Kraków,

 NIP: 679-173-91-23, REGON: 351435571.

UZASADNIENIE

Zamawiający wszczął postępowanie o udzielenie zamówienia na wykonanie zadania pn.: „Prace konserwatorskie przy Ołtarzu Głównym z kościoła pw. Przemienienia Pańskiego w Radomyślu Wielkim” w trybie zapytania ofertowego. Wyboru najkorzystniejszej oferty dokonano na podstawie przyjętego kryterium : ceny (100%).

Do upływu terminu składania ofert wpłynęły dwie oferty złożone przez :

  1. mgr Rafał Bukowski Konserwacja Dzieł Sztuki, ul. Śląska 184, 32-080 Zabierzów,

NIP: 76-142-83-93, REGON: 357136830

      Konserwacja Muzealna dr Janusz Czop, ul. Bieżanowska  295a, 30-856 Kraków,

NIP: 679-173-91-23, REGON: 351435571

  1. Konserwacja Dzieł Sztuki Piotr Frączek, ul. Dworska 4, 32-087 Pękowice,
    NIP: 684-176-3892, REGON: 351573899

Wybrany Wykonawca - mgr Rafał Bukowski Konserwacja Dzieł Sztuki, ul. Śląska 184, 32-080 Zabierzów, NIP: 76-142-83-93, REGON: 357136830

Konserwacja Muzealna dr Janusz Czop, ul. Bieżanowska  295a, 30-856 Kraków,

NIP: 679-173-91-23, REGON: 351435571 – spełnia warunki określone przez Zamawiającego i otrzymał maksymalną liczbę punktów. Umowa z wybranym Wykonawcą zostanie podpisana 30 czerwca 2023r.

Proboszcz

ks. Rafał Ciecieręga

 

 

Otrzymują:

  1. mgr Rafał Bukowski Konserwacja Dzieł Sztuki, ul. Śląska 184, 32-080 Zabierzów

Konserwacja Muzealna dr Janusz Czop, ul. Bieżanowska 295a, 30-856 Kraków,

  1. Konserwacja Dzieł Sztuki Piotr Frączek, ul. Dworska 4, 32-087 Pękowice,
  2. A/a.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor: parafia |  Data wytworzenia informacji: 01.06.2023

Film: Parafia z lotu ptaka

Spacer wirtualny 360°

Transmisja video AZTV:

Galerie zdjęć

©2016 Parafia pw. Przemienienia Pańskiego w Radomyślu Wielkim

39-310 Radomyśl Wielki, ul. J. Piłsudskiego 4

Numer konta bankowego: BS w Radomyślu Wielkim,

nr: 66 9479 0009 2001 0002 6563 0001